KENYATAAN PRIVASI KUMPULAN SETEL

PENGENALAN     

Kumpulan Setel komited untuk melindungi dan menghormati privasi anda. Kenyataan Privasi ini mengandungi penerangan kepada anda berkenaan data peribadi yang kami kumpul melalui penggunaan aplikasi mudah alih dan laman web kami (masing-masing, “Aplikasi” dan “Laman Web“), serta produk-produk, perkhidmatan dan ciri-ciri yang ditawarkan oleh Kumpulan Setel (secara kolektif, “Perkhidmatan-perkhidmatan”), bila dan sebab kami mengumpulnya, cara kami menggunakannya, syarat-syarat di mana kami boleh menzahirkannya kepada pihak-pihak lain, dan cara kami memastikannya selamat.

Kenyataan Privasi ini ditujukan kepada semua individu yang merupakan pelawat atau pengguna Aplikasi dan Laman Web kami atau sebaliknya mempunyai maklumat peribadi mereka yang diberikan kepada kami semasa menggunakan atau memperoleh mana-mana Perkhidmatan kami. Bergantung pada konteks, “anda” atau “kepunyaan anda” mungkin merujuk kepada:

 • Para pengguna akhir dan pelanggan kami, iaitu, individu yang menggunakan mana-mana Perkhidmatan kami untuk kegunaan peribadi dan individu yang berurus niaga dengan kami atau mana-mana pedagang kami melalui Aplikasi atau Laman Web kami, sama ada menggunakan Setel Pay kami atau mana-mana kaedah lain;
 • Wakil-wakil pengguna akhir dan pelanggan kami, iaitu, individu yang bertindak bagi pihak mana-mana pengguna perniagaan atau korporat dalam sebarang komunikasi, proses pendaftaran atau transaksi dengan kami;
 • Para pelawat kami, iaitu, individu yang menggunakan Aplikasi atau Laman Web kami atau berkomunikasi dengan kami tanpa melog masuk ke akaun pengguna (contohnya, apabila anda menghantar e-mel kepada kami untuk meminta maklumat lanjut kerana anda sedang mempertimbangkan untuk menjadi pengguna Perkhidmatan kami); dan
 • Para peniaga kami, iaitu, para peniaga individu yang berpotensi serta yang sedia ada serta mana-mana individu yang bertindak bagi pihak, memiliki apa-apa kepentingan dalam, atau memegang jawatan pengarah dalam, mana-mana peniaga perniagaan yang berpotensi atau sedia ada (contohnya, jika anda mentadbir akaun dengan kami untuk peniaga perniagaan (“Peniaga”). Jika anda seorang Peniaga, sila juga rujuk kepada Lampiran untuk Para Peniaga di dalam Kenyataan Privasi ini untuk terma yang terpakai secara khusus kepada anda.

Kami ingin anda memahami bahawa, sehubungan dengan urusan komersial anda dengan kami, adalah perlu bagi kami untuk mengumpul dan memproses data tentang diri anda dan/atau entiti perniagaan anda, berkaitan dengan urusan komersial anda dengan kami. Sila baca Kenyataan Privasi ini dengan teliti untuk memahami amalan kami berkenaan dengan data peribadi anda dan cara kami menanganinya.

Untuk tujuan Kenyataan Privasi ini, istilah “data peribadi” hendaklah merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan seseorang individu, yang mana individu tersebut boleh dikenal pasti, dan hendaklah termasuk data peribadi yang sensitif dan penyataan pendapat tentang mana-mana individu. Data peribadi sensitif mungkin termasuk maklumat seperti kesihatan fizikal atau mental atau keadaan perubatan, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan-kepercayaan lain yang serupa, pelakuan atau pengataan pelakuan akan sebarang kesalahan.

Anda boleh memilih sama ada untuk memberikan data peribadi anda kepada kami atau tidak, termasuk data peribadi yang sensitif. Dengan memberikan data peribadi anda kepada kami dan/atau menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan, Aplikasi dan Laman Web kami, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan penzahiran data peribadi anda menurut Kenyataan Privasi ini.

SIAPA KITA

Dalam Kenyataan Privasi ini, istilah “Kumpulan Setel”, “kami” dan “kita” adalah merujuk kepada gabungan tiga (3) entiti berikut:

 • Setel Ventures Sdn. Bhd., (“Setel Ventures”), sebuah syarikat yang berdaftar di Malaysia dengan nombor syarikat 201901000991 (1310317-A), dan anak syarikat milik penuh PETRONAS Dagangan Berhad (“PDB”);
 • Setel Express Sdn. Bhd., (“Setel Express”), sebuah syarikat yang berdaftar di Malaysia dengan nombor syarikat 199901009862 (484762-U), dan anak syarikat milik penuh PDB; dan
 • Setel Pay Sdn. Bhd., (“Setel Pay”), sebuah syarikat yang berdaftar di Malaysia dengan nombor syarikat 202201015869 (1461566-T), dan anak syarikat milik penuh PDB.


PENGUMPULAN MAKLUMAT DAN PENGGUNAAN

Kami mungkin akan mengumpul maklumat anda secara langsung daripada anda sendiri, misalnya apabila anda berinteraksi secara aktif dengan Laman Web dan Aplikasi kami, apabila anda menghubungi kami untuk mendapatkan maklumat lanjut, mendaftar untuk akaun untuk menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan kami, atau mengambil bahagian dalam sebarang inisiatif dalam talian atau digital kami, atau apabila anda berkomunikasi dengan kami melalui e-mel, sembang, telefon atau sebarang cara lain.

Kami juga mungkin akan mengumpul maklumat tentang anda secara tidak langsung, apabila kami memperolehi maklumat daripada pihak ketiga-pihak ketiga seperti perkhidmatan-perkhidmatan pengesahan identiti, agensi-agensi pelaporan kredit, agensi-agensi kawal selia dan penguatkuasaan, pangkalan data-pangkalan data atau sumber-sumber awam, pihak ketiga-pihak ketiga yang berkaitan dengan anda (cth., pelanggan lain yang berkaitan dengan anda), dan daripada sumber-sumber lain yang mana kami telah mendapat persetujuan anda untuk menzahirkan data peribadi tersebut.

Data peribadi yang kami kumpul dan proses mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkara berikut:

 • Maklumat peribadi seperti nama, tarikh lahir, umur, jantina, kewarganegaraan, bangsa, pekerjaan dan maklumat pendapatan, nombor pengenalan yang dikeluarkan kerajaan (cth., nombor pasport dan Kad Pengenalan Pendaftaran Nasional), maklumat lokasi, maklumat kenderaan dan tempat letak kereta, pemandu maklumat lesen, maklumat insurans, gambar peribadi dan data biometrik;     
 • Maklumat hubungan termasuk kediaman, alamat mel dan pengebilan, nombor telefon/faksimili dan alamat e-mel;
 • Butiran-butiran transaksi dan kewangan, termasuk tujuan transaksi, sejarah transaksi, jenis Perkhidmatan yang diminta, butiran kad kredit/debit (termasuk nombor kad, nama pemegang kad, kod-kod CVV dan tarikh-tarikh tamat tempoh), data kad hadiah dan butiran-butiran akaun bank;     
 • Maklumat E-dompet termasuk baki e-dompet, tambah nilai dan maklumat transaksi serta had transaksi e-dompet;    
 • Keutamaan dan minat-minat peribadi, termasuk tingkah laku selepas tamat transaksi dan perbelanjaan;
 • Maklum balas dan pendapat-pendapat, termasuk testimoni-testimoni, ulasan-ulasan dan penilaian-penilaian produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan kami, sama ada ianya diberikan terus kepada kami atau diterbitkan pada mana-mana platform lain dalam domain awam;
 • Maklumat peranti seperti maklumat perkakasan peranti, nombor IMEI, UUID (pengecam unik), nombor telefon, model telefon, nombor siri versi aplikasi, versi perisian semasa, Kod Negara Mudah Alih, Kod Rangkaian Mudah Alih, versi sistem pengendalian peranti dan tetapan peranti yang anda gunakan untuk mengakses Aplikasi dan Laman Web kami;
 • Log maklumat seperti maklumat pelayar, maklumat geolokasi, maklumat alamat IP, masa dan tempoh penggunaan Aplikasi dan Laman Web kami, paparan halaman maklumat diagnostik, teknikal, ralat dan penggunaan, sejarah kemas kini profil dan perubahan kata laluan kami;
 • Maklumat kesetiaan, sekiranya anda memutuskan untuk menjadi ahli program kesetiaan kami, kami mungkin akan memproses data yang berkaitan seperti status akaun anda, maklumat mengenai bilangan mata yang anda telah perolehi, sejarah pembelian, sebarang maklumat langganan, tahap status ganjaran anda dan sejarah penebusan ganjaran; dan
 • Sebarang data peribadi lain yang anda berikan kepada kami atau yang kami kumpulkan semasa anda berurusan dengan kami.

Perihalan data peribadi di atas hanyalah penerangan umum tentang pelbagai jenis data peribadi yang kami kumpulkan daripada pelanggan kami. Bergantung kepada jenis perniagaan dan keadaan, kami mungkin hanya perlu mengumpul dan memproses bentuk data peribadi yang lebih terhad daripada pelanggan-pelanggan tertentu. Dalam situasi lain, mungkin terdapat keperluan untuk mengumpul lebih banyak data peribadi bergantung pada jenis transaksi, perniagaan dan sebagainya.

Kami mungkin menggunakan data peribadi yang kami peroleh daripada anda untuk tujuan- tujuan berikut:

 • berkenaan dengan butiran-butiran peribadi dan maklumat hubungan yang anda berikan kepada kami, untuk mengesahkan identiti anda (dan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan- peraturan berkenaan pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan keganasan), untuk menghubungi anda melalui sebarang kaedah (sama ada secara lisan atau bertulis), dan untuk memperibadikan komunikasi kami dengan anda (termasuk panggilan balik dan komunikasi susulan) serta mana-mana Perkhidmatan-perkhidmatan kami untuk anda;
 • berkenaan dengan maklumat yang dikumpulkan daripada anda secara automatik, untuk memastikan kandungan maklumat tersebut dipersembahkan dengan cara yang paling berkesan dan dengan cara yang diperibadikan untuk anda dan peranti anda, untuk membolehkan anda menyertai bahagian-bahagian interaktif dalam Aplikasi dan Laman Web kami, sekiranya anda memilih untuk berbuat demikian, serta menjadi sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan bahawa Aplikasi dan Laman Web kami selamat dan terpelihara;
 • untuk mendapatkan maklumat tentang keutamaan-keutamaan anda, pergerakan-pergerakan dalam talian (sekiranya anda tidak menarik diri daripada pilihan ini), dan penggunaan Aplikasi dan Laman Web kami;
 • untuk menjalankan penyelidikan, penandaarasan, analisis statistik, analisis produk, aktiviti pemprofilan pelanggan, analisis corak, tingkah laku dan pilihan pelanggan, tinjauan dan temu bual pelanggan untuk membantu memperbaik kandungan kami dan Perkhidmatan-perkhidmatan kami, untuk membantu kami memahami keperluan dan minat anda dengan lebih baik sebagai serta untuk menerbitkan testimoni, ulasan dan penilaian anda pada platform kami untuk tujuan- tujuan pengiklanan dan pemasaran;
 • untuk menyasarkan kempen-kempen pemasaran dan pengiklanan kami dan kempen-kempen rakan kongsi kami dengan lebih berkesan dengan menyediakan iklan yang diperibadikan mengikut minat anda, dan untuk menjadikan pengalaman pelanggan anda lebih lancar, efisien, dan menyeronokkan;
 • untuk menganalisis keutamaan-keutamaan dan tabiat-tabiat anda supaya kami boleh memperibadikan dan mengoptimumkan pengalaman anda pada Aplikasi kami, laman web kami dan penggunaan anda akan Perkhidmatan kami;
 • untuk menyesuaikan tawaran kami kepada anda dan untuk memberikan anda kandungan dan pengiklanan yang disasarkan kepada anda;
 • untuk memproses, memudahkan, mentadbir dan menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda, untuk mentadbir akaun anda, untuk memproses dan menghantar pesanan anda, untuk menjalankan, mengurus dan mengekalkan hubungan anda dengan kami, urus niaga komersial anda dan urusan dengan kami;
 • untuk menghantar bahan-bahan promosi kepada anda yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami, atau untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan rakan kongsi kami atau pihak ketiga sedemikian yang kami fikir mungkin menarik minat anda tertakluk pada hak anda untuk memilih keluar atau ikut serta seperti yang dikehendaki oleh undang-undang;
 • untuk memberikan anda sokongan perkhidmatan, pengurusan dan pengoptimuman, sokongan pelanggan dan perkhidmatan lain yang berkaitan, termasuk menjawab pertanyaan, kebimbangan atau aduan anda;
 • untuk mentadbir peraduan, penebusan atau promosi serupa yang anda sertai, termasuk untuk memberikan anda ganjaran dan/atau hadiah-hadiah peraduan (berbentuk wang dan bukan wang);
 • untuk melaksanakan pemadanan data, iaitu penghimpunan sekurang-kurangnya dua (2) set data yang mengandungi maklumat peribadi, dan yang datang daripada sumber yang berbeza, dan perbandingan set data tersebut dengan niat untuk menghasilkan padanan, untuk menyediakan Perkhidmatan-perkhidmatan kami kepada anda yang menjurus kepada keutamaan peribadi anda;
 • untuk diagnostic-diagnostik dalaman dan penilaian berkaitan bagi tujuan menyediakan kemas kini perisian, perkhidmatan penyelenggaraan, bantuan teknikal serta notis-notis penting dan bantuan-bantuan lain;
 • untuk penyimpanan rekod dalaman, penyelenggaraan dan pengemaskinian mana-mana pangkalan data maklumat, perkara berkaitan perkhidmatan pelanggan dan tujuan pentadbiran lain;
 • untuk mencegah, mengesan dan melaksanakan penyiasatan ke atas aktiviti penipuan dan jenayah lain, termasuk mengesan corak dalam set data yang dikumpul untuk mengumpul cerapan tentang aktiviti penipuan;
 • untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, termasuk menjawab permintaan oleh kerajaan, pengawal selia atau pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang;
 • untuk mengurus risiko-risiko termasuk melakukan semakan kelayakan kredit dan kesolvenan, serta mendapatkan maklumat kredit anda dan mengesahkan sejarah kredit anda dengan data yang diperoleh daripada agensi pelaporan kredit atau mana-mana sumber lain yang dianggap sesuai di bawah mana-mana undang-undang yang berkaitan dengan transaksi atau urusan anda dengan kami;
 • untuk membolehkan sebarang usaha wajar dan penilaian atau penilaian lain berkaitan dengan sebarang penggabungan, pengambilalihan, transaksi pembiayaan atau usaha sama sebenar atau yang dicadangkan; dan
 • dalam keadaan-keadaan yang lain, tujuan-tujuan yang perlu atau berkaitan secara langsung dengan hubungan anda dengan kami atau apabila ianya dibenarkan di bawah undang-undang perlindungan data peribadi yang terpakai.

Apabila kami mengumpul data peribadi daripada anda melalui Aplikasi dan Laman Web kami, kami hanya akan berbuat demikian apabila diperlukan untuk memenuhi salah satu atau beberapa tujuan yang dinyatakan di atas, atau dengan cara-cara lain yang kami berikan notis khusus pada masa pengumpulan, atau yang anda telah bersetuju kemudiannya. Sekiranya terdapat tujuan baru untuk pengumpulan data yang tidak disenaraikan di atas, kami akan memaklumkannya kepada anda seperti
yang diperuntukkan di dalam Notis Privasi ini.

Sila ambil perhatian bahawa kami juga boleh menganonimkan atau mengagregatkan data peribadi anda dengan mengecualikan maklumat (seperti nama anda) yang menjadikan data itu boleh dikenal pasti secara peribadi kepada anda (“Maklumat Tanpa Nama“). Memandangkan Maklumat Tanpa Nama tidak lagi dianggap sebagai data peribadi di bawah undang-undang perlindungan data peribadi, pemprosesan Maklumat Tanpa Nama kami tidak tertakluk kepada keperluan-keperluan seperti yang dinyatakan di dalam Kenyataan Privasi ini

Memproses data peribadi anda, dan mendapatkan persetujuan anda

Apabila kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses data peribadi anda, anda boleh menarik balik persetujuan yang telah anda berikan untuk pemprosesan tersebut pada bilabila masa, dengan menghubungi kami dengan menggunakan butiranbutiran perhubungan di bawah. Walau bagaimanapun, sila maklum bahawa penarikan semula kebenaran anda tidak akan menjejaskan kesahihan pemprosesan berdasarkan persetujuan yang anda berikan sebelum penarikan semula tersebut.     

Adalah mungkin terdapat keadaankeadaan di mana kami memproses data peribadi anda berdasarkan sebabsebab lain yang sah (tanpa mendapat persetujuan anda) di mana terdapatnya sebab lain yang sah untuk memproses data peribadi tersebut. Kami tidak meminta persetujuan anda dalam keskes sedemikian sebahagian besarnya supaya kami memberikan anda Perkhidmatan kami dengan cara yang cekap (atau di mana dalam beberapa kes kami mungkin tidak dapat mendapatkan persetujuan anda kerana kami mesti memproses data peribadi, contohnya, untuk pengesanan penipuan).

Pengumpulan data peribadi anda oleh kami mungkin bersifat mandatori atau sukarela bergantung kepada tujuantujuan data peribadi anda dikumpulkan. Apabila anda diwajibkan untuk anda memberikan data peribadi anda kepada kami, dan anda gagal atau memilih untuk tidak memberikan kami data tersebut, atau tidak bersetuju dengan perkara di atas atau Kenyataan Privasi ini, kami tidak akan dapat menyediakan Perkhidmatan kami atau sebaliknya berurusan dengan anda.

Rujukanrujukan kepada persetujuan yang diberikan, atau dianggap telah diberikan, oleh individu untuk pengumpulan, penggunaan atau penzahiran data peribadi tentang individu tersebut, adalah termasuk persetujuan yang diberikan, atau dianggap telah diberikan, oleh manamana orang yang bertindak secara sah bagi pihak individu tersebut untuk pengumpulan, penggunaan atau penzahiran data peribadi tersebut.

Penyimpanan maklumat anda

Semua maklumat yang anda berikan kepada kami disimpan dengan cara yang selamat. Kami mengekalkan perlindungan pentadbiran, teknikal dan fizikal yang sesuai untuk melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan atau akses, penzahiran, pengubahan atau pemusnahan tanpa kebenaran akan data peribadi yang anda berikan kepada kami, mengikut undangundang perlindungan data yang terpakai. Selain itu, kami melaksanakan langkahlangkah berciri kontrak, teknikal, organisasi dan lainlain untuk melindungi data peribadi anda sekiranya ia dipindahkan kepada pemproses data kami, termasuk menghalang data peribadi daripada disimpan lebih lama daripada yang diperlukan untuk pemprosesan data, dan daripada akses, pemprosesan, pemadaman, kehilangan atau penggunaan tanpa kebenaran atau tidak sengaja.

Di mana kami telah memberikan anda (atau di mana anda telah memilih) sebuah kata laluan yang membolehkan anda mengakses bahagian tertentu Aplikasi dan Laman Web kami, anda bertanggungjawab untuk merahsiakan kata laluan ini. Kami meminta anda untuk tidak berkongsi kata laluan anda (termasuk kata laluan sekali sahaja (OTPOTP), atau sebarang kata laluan sementara atau kod pengesahan) dengan sesiapa.

Tempoh di mana kami menyimpan data peribadi anda

Kami hanya menyimpan data peribadi anda selagi mana kami memerlukannya untuk memenuhi tujuan ianya dikumpulkan atau diberikan kepada kami (melainkan kewajipan undangundang memerlukan kami menyimpannya untuk tempoh yang lebih lama).

Penzahiran maklumat anda

Kami memandang kerahsiaan data peribadi anda dengan sangat serius dan kami mengehadkan akses kepada data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda kepada para pekerja kami dan pihakketiga pihak ketiga (sama ada di dalam atau di luar Malaysia), yang kami percaya secara munasabah perlu mempunyai akses kepada maklumat anda untuk memberikan anda maklumat atau perkhidmatan yang anda minta daripada kami. Pihak ketigapihak ketiga tersebut mungkin termasuk:

 • syarikat induk kami, syarikatsyarikat gabungan, syarikatsyarikat berkaitan, syarikatsyarikat bersekutu dan syarikatsyarikat lain dalam kumpulan syarikat Petroliam Nasional Berhad (“PETRONAS”). Untuk melihat senarai kumpulan syarikat PETRONAS, sila klik ini;
 • para kontraktor, subkontraktor, rakan kongsi perniagaan, penasihat profesional atau penyedia perkhidmatan lain kami yang menyediakan apaapa jenis produk atau perkhidmatan kepada kami atau kepada manamana ahli kumpulan syarikat PETRONAS, termasuk tanpa had, penyedia perkhidmatan penyimpanan data, pemprosespemproses data dan penyedia platform penglibatan pelanggan;
 • penyedia perkhidmatan kewangan seperti bank, pengeluar kad kredit, gerbang pembayaran atau penyedia perkhidmatan pembayaran;
 • penyediapenyedia perkhidmatan analisis dan enjin carian yang membantu kami dalam penambahbaikan dan pengoptimuman Aplikasi dan Laman Web kami;
 • pengiklanpengiklan dan rangkaianrangkaian pengiklanan yang memerlukan data untuk memilih dan menyampaikan iklan yang berkaitan kepada anda dan orang lain;
 • Sebarang entiti yang membantu dalam penyiasatan atau prosesproses pengesahan penipuan;
 • sekiranya Kumpulan Setel terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau pelaksanaan usaha wajar, data peribadi anda mungkin dipindahkan kepada pihak luar yang berkaitan setakat mana data tersebut diperlukan secara munasabah untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan pemerolehan atau penggabungan. Contohcontoh pihak luar yang berkaitan termasuklah rakan niaga, penasihat kewanganpenasihat kewangan mereka, pengurus bankpengurus bank mereka dan peguampeguam mereka. Data peribadi anda juga mungkin dipindahkan kepada para pemilik baharu perniagaan ini;
 • manamana pihak yang dikehendaki atau dianggap relevan berhubung dengan prosiding undangundang atau prosiding undangundang yang bakal berlaku;
 • pihak ketigapihak ketiga yang berkaitan berkaitan dengan pemindahan semua atau manamana bahagian perniagaan atau aset kami;
 • manamana pihak berkuasa kerajaan atau badan penguatkuasa undangundang atau badan kawal selia / profesional atau manamana orang yang kami terpaksa atau dikehendaki menzahirkan data peribadi anda menurut manamana undangundang yang terpakai atau untuk melindungi hak, harta atau keselamatan Kumpulan Setel, kumpulan syarikat PETRONAS, pelangganpelanggan kami atau orang lain; dan
 • sebarang pihak ketiga lain yang kami akan zahirkan kepada anda sewaktu data peribadi, anda dikumpulkan, tertakluk kepada persetujuan anda sebelum penzahiran tersebut dibuat (jika dan setakat yang diperlukan oleh undangundang perlindungan data yang terpakai).

Sebagai sebahagian daripada Perkhidmatanperkhidmatan yang ditawarkan kepada anda melalui Aplikasi dan Laman Web kami, maklumat yang anda berikan kepada kami mungkin dalam beberapa keadaan dipindahkan ke negara di luar bidang kuasa ini. Undangundang perlindungan data di negara tersebut mungkin tidak memberikan tahap perlindungan yang sama untuk data peribadi anda seperti yang diperuntukkan di bawah undangundang perlindungan data tempatan. Walau bagaimanapun, apabila kami memindahkan maklumat anda di luar bidang kuasa ini, kami mengambil langkah untuk memastikan langkah keselamatan yang sewajarnya diambil dengan tujuan untuk memastikan hak privasi anda terus dilindungi seperti yang digariskan dalam Pernyataan Privasi ini. Jika kami memindahkan data peribadi anda, kami akan sentiasa berbuat demikian di bawah syarat kerahsiaan yang ketat dan tahap perlindungan keselamatan yang serupa.

Kepentingan Menyediakan Data Peribadi

Kami ingin anda memahami bahawa adalah penting bagi anda untuk memberikan data peribadi yang diperlukan kepada kami untuk tujuan komunikasi dan promosi Perkhidmatanperkhidmatan kami atau tawaran rakan kongsirakan kongsi kami dan untuk menyediakan kemudahan kepada pelangganpelanggan korporat, pengurusan armada dan untuk menguruskan program kesetiaan untuk pelangganpelanggan kami.

Kegagalan anda untuk memberikan data peribadi anda seperti yang diminta boleh menghalang kami daripada terus menyediakan anda dengan Perkhidmatanperkhidmatan yang diminta; tidak dapat memberikan anda cadangancadangan yang sesuai; atau tidak dapat memproses data peribadi anda untuk sebarang tujuan, jika ada. Adalah penting untuk data peribadi yang anda berikan sentiasa dikemas kini. Oleh itu, anda harus menyimpan butiran anda dalam akaun Setel anda dikemas kini dan/atau
memberitahu kami tentang sebarang perubahan supaya kami boleh mengemas kini rekod-rekod kami dengan sewajarnya.

HAKHAK ANDA BERKENAAN DENGAN DATA PERIBADI ANDA

Berhubung dengan data peribadi anda, anda mempunyai hak untuk:

 • menghubungi kami pada bilabila masa untuk meminta akses kepada data peribadi yang kami pegang tentang anda.
 • memperbetulkan atau melengkapkan data peribadi anda dengan menghubungi kami pada bilabilamasa;
 • memerlukan kami untuk mengehadkan cara kami memproses data peribadi anda (iaitu, memerlukan kami untuk terus menyimpan data peribadi anda, tetapi tidak memprosesnya tanpa kebenaran anda);
 • memerlukan kami memadam atau menghentikan pengumpulan, pemprosesan atau penggunaan data peribadi anda;
 • menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda atas sebarang sebab (di mana kami memproses data peribadi anda berdasarkan persetujuan anda). Walau bagaimanapun, sila fahami bahawa penarikan balik persetujuan anda mungkin menyebabkan kami tidak dapat melaksanakan atau menunaikan kewajipan kami dengan sewajarnya kepada anda dan tidak dapat terus memberikan anda perkhidmatanperkhidmatan dan/atau produkproduk yang diminta; dan
 • membantah pemprosesan data peribadi anda oleh kami. Khususnya, apabila kami menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, anda boleh membantah pemprosesan sedemikian, dengan menarik diri atau menghentikan langganan anda akan komunikasi tersebut, pada bilabila masa.

Kami mungkin mengenakan bayaran yang berpatutan untuk permintaanpermintaan akses data peribadi.

Semua permintaan untuk mengakses atau membetulkan data peribadi hendaklah dibuat secara bertulis kepada kami menerusi butiranbutiran perhubungan yang dinyatakan di bawah. Pemprosesan permintaan anda mungkin bersyarat pada pelengkapan borang permintaan akses data atas permintaan kami, yang memerlukan anda memberikan maklumat seperti “jenis data” dan “tempoh yang diliputi oleh data”. Walau bagaimanapun, sila maklum bahawa kami mempunyai hak untuk menolak akses data anda atau permintaan pembetulan dalam keadaankeadaan tertentu, selaras dengan undangundang perlindungan data peribadi yang terpakai. Jika kami memutuskan untuk menolak permintaan anda, kami akan memaklumkan anda secara bertulis tentang penolakan tersebut serta sebabsebab penolakan kami.

KESELAMATAN     

Kami menggunakan langkahlangkah keselamatan teknikal dan organisasi untuk membantu mengelakkan kehilangan, penyalahgunaan dan pengubahan maklumat yang di bawah kawalan kami. Langkahlangkah ini mengambil kira sensitiviti data peribadi dikumpulkan, disimpan dan diproses oleh pihak kami, serta keadaan teknologi semasa. Walaupun kami tidak dapat menjamin bahawa kehilangan, penyalahgunaan atau perubahan kepada data tidak akan berlaku, kami memastikan bahawa sistemsistem kami mematuhi piawaianpiawaian keselamatan di dalam pasaran untuk membantu melindungi anda daripada berlakunya kejadian tersebut.

PERUBAHAN PADA BUTIRANBUTITAN ATAU KEUTAMAANKEUTAMAAN ANDA

Kami berhasrat untuk memastikan rekodrekod kami adalah yang terkini dan adalah setepat yang mungkin. Anda boleh menyemak, mengubah atau memadam butiranbutiran yang diberikan kepada kami melalui Aplikasi atau Laman Web kami dengan menghubungi kami melalui butiranbutiran perhubungan yang dinyatakan di bawah. Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami untuk tidak memproses data peribadi anda untuk tujuantujuan pemasaran.

Setakat yang diperlukan oleh undangundang yang berkenaan, kami mungkin akan memaklumkan kepada anda terlebih dahulu (sebelum mengumpul data anda) sekiranya kami ingin menggunakan data anda untuk tujuantujuan tersebut atau jika kami ingin menzahirkan maklumatmaklumat anda kepada manamana pihak ketiga untuk tujuantujuan tersebut. Anda boleh menggunakan hak anda untuk menghalang pemprosesan tersebut dengan menghubungi kami melalui butiranbutiran perhubungan yang dinyatakan di bawah. Sila maklum bahawa sekiranya anda meminta kami untuk memadamkan data anda, ini mungkin mempengaruhi keupayaan kami untuk menyediakan Perkhidmatanperkhidmatan kami kepada anda. Di samping itu, kami mungkin menyimpan maklumatmaklumat tertentu untuk tujuantujuan pematuhan undangundang, oleh sebab itu, kami mungkin tidak dapat memadamkannya dengan sepenuhnya dalam keadaankeadaan tertentu.

KUKIKUKI DAN TEKNOLOGITEKNOLOGI YANG SERUPA

Kumpulan Setel, sekutusekutu kami dan para pembekal pihak ketiga kami menetapkan dan menggunakan kukikuki dan teknologiteknologi yang serupa untuk membezakan anda daripada penggunapengguna lain Laman Web kami, untuk memberikan pengalaman yang lebih baik apabila anda melayari Laman Web kami, serta untuk meningkatkan prestasi dan kebergunaan Laman Web. Penggunaan kukikuki dan teknologiteknologi yang serupa adalah selaras di seluruh laman weblaman web dan aplikasiaplikasi di mana maklumatmaklumat mengenai aktivitiaktiviti dalam talian anda dikumpulkan.

Kuki adalah fail data kecil yang diletakkan oleh laman weblaman web pada cakera keras anda semasa anda melawatinya. Fail kuki boleh mengandungi maklumat seperti ID pengguna yang menjejaki halamanhalaman yang telah anda lawati dalam laman tersebut. Kukikuki di laman web ini digunakan terutamanya untuk mengenali pengguna yang telah melawat laman web sebelum ini dan untuk mengesan corakcorak trafik pengguna.

Menguruskan Kukikuki

Jika anda memilih untuk tidak menerima kukikuki melalui Laman Web, anda boleh menetapkan pelayar anda untuk memberi amaran kepada anda sebelum menerima kukikuki dan menolak kuki apabila penyemak imbas anda memberi amaran kepada anda tentang kehadiran kukikuki. Anda juga boleh menolak semua kukikuki dengan mematikannya dalam penyemak imbas anda. Untuk maklumat lanjut mengenai kukikuki, termasuk cara menetapkan pelayar anda untuk menolak kukikuki, lawati
pautan ini.

Tempoh tamat Kukikuki

Kukikuki akan kekal di komputer anda selepas penyemak imbas ditutup. Sehingga dialih keluar, kukikuki akan menjadi aktif semula apabila laman web dibuka semula. Kukikuki boleh dipadamkan oleh anda, pada bilabila masa, dan setelah itui, ianya tidak akan mengumpul apaapa maklumat apabila anda tidak mengakses laman web.

PAUTAN KE LAMAN WEBLAMAN WEB PIHAK KETIGA

Aplikasi dan Laman Web kami mungkin, dari semasa ke semasa, mengandungi pautanpautan kepada dan daripada laman weblaman web dan saluransaluran media sosial rangkaian rakan kongsi rakan kongsi, pengiklanpengiklan, penyediapenyedia perkhidmatan, rakan kongsirakan kongsi perniagaan dan ahliahli gabungan kami. Sekiranya anda mengikuti pautan ke manamana laman web atau saluran ini, sila maklum bahawa laman weblaman web atau saluransaluran ini mempunyai polisipolisi privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima apaapa tanggungjawab atau liabiliti untuk polisipolisi ini. Sila semak polisipolisi ini sebelum anda menyerahkan sebarang data peribadi kepada laman weblaman web atau saluransaluran ini.

PERUBAHAN KEPADA KENYATAAN PRIVASI KAMI

Kami boleh mengubah suai, mengemas kini atau meminda termaterma dalam Kenyataan Privasi ini pada bilabila masa. Sebarang pindaan yang kami buat pada Kenyataan Privasi akan disiarkan di halaman ini dan, jika sesuai, akan dimaklumkan kepada anda melalui Aplikasi dan/atau caracara lain yang sesuai seperti melalui e-mel. Adalah merupakan tanggungjawab anda untuk menyemak Kenyataan Privasi dengan kerap. Penggunaan berterusan anda akan Aplikasi, Laman Web atau Perkhidmatan kami, atau sekiranya anda terus berkomunikasi atau terlibat dengan kami selepas tarikh berkuatkuasanya sebarang pengubahsuaian, kemaskini atau pindaan kepada Kenyataan Privasi ini, sama ada anda telah menyemaknya ataupun tidak, adalah dianggap sebagai persetujuan anda untuk terikat dengan pindaan-pindaan tersebut.

BAHASA     

Kenyataan Privasi ini dikeluarkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

CARA MENGHUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Kenyataan Privasi ini atau ingin melaksanakan hakhak anda seperti yang dinyatakan di sini, sila hubungi Kumpulan Tumpuan Data Privasi kami di hello@setel.com atau http://wa.me/60189881333.

Tarikh Berkuatkuasa: 1 Jun 2023 

Terakhir dikemaskini: 2 Mei 2023                                                                                                                                                   

LAMPIRAN UNTUK PARA PENIAGA

PENGENALAN

Lampiran ini menerangkan cara kami mengumpul, menggunakan, memproses dan mendedahkan data peribadi para Peniaga Kumpulan Setel yang akan datang dan yang sedia ada. Lampiran ini menambah maklumat yang diberikan dalam Kenyataan Privasi dan hanya terpakai kepada anda jika anda seorang Peniaga. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Kenyataan Privasi dan Lampiran ini, Lampiran ini akan diguna pakai. Semua istilah berhuruf besar yang digunakan di sini akan membawa maksud yang sama seperti yang ditakrifkan dalam Kenyataan Privasi di atas.

JENIS DATA PERIBADI YANG DIKUMPUL DAN DIPROSES DAN SEBABNYA

Untuk mendaftar sebagai Pedagang kami dan, akibatnya, untuk menggunakan manamana Perkhidmatan kami untuk perniagaan anda, anda mungkin dikehendaki memberikan manamana atau semua maklumat berikut kepada kami:

 • butiran peribadi seperti nama penuh anda, tarikh lahir, kewarganegaraan, salinan kad pengenalan kebangsaan anda atau pasport anda, alamat, nombor telefon anda, bahasa pilihan anda dan kelayakan log masuk akaun;
 • butiran perhubungan seperti alamat emel peribadi atau perniagaan anda, nombor telefon mudah alih anda dan alamat anda;
 • maklumat kewangan, termasuk nombor akaun bank anda, penyata akaun bank, maklumat kad debit/kredit dan sebarang maklumat peribadi lain yang diperoleh daripada agensi pelaporan kredit;
 • maklumat lokasi, terutamanya lokasi langsung anda pada peta langsung pada Apl, untuk membolehkan perniagaan anda ditemui dengan mudah oleh pengguna Apl kami; dan
 • maklumat lain yang mengenal pasti anda sebagai individu, seperti yang diminta secara munasabah oleh Kumpulan Setel serta sebarang data peribadi lain yang anda berikan kepada kami atau dikumpulkan oleh kami semasa urusan anda dengan kami.

Kami mungkin menggunakan maklumat yang dikumpul untuk tujuan:

 • mendaftar, memproses, mengurus dan menyelenggara akaun Pedagang anda dengan kami;
 • menilai dan mengesahkan identiti anda, terutamanya untuk mencegah penipuan dan meningkatkan keselamatan;
 • menilai dan mengesahkan kelayakan anda untuk mendaftar sebagai Pedagang kami, yang termasuk menilai keupayaan kewangan anda;
 • berkomunikasi dengan anda, mengendalikan pertanyaan anda dan memberikan anda sokongan operasi masa nyata, terutamanya melalui saluran khusus Pedagang kami;
 • menjawab pertanyaan atau permintaan pengguna akhir dan pelanggan kami berhubung dengan perniagaan anda;
 • menjejak prestasi perniagaan anda pada Aplikasi;
 • memproses dan menghantar rekod transaksi pelanggan anda dengan perniagaan anda kepada anda;
 • mengumpul maklum balas daripada anda tentang Perkhidmatan kami dan menggunakan maklum balas sedemikian untuk meningkatkan perniagaan kami dan/atau menyesuaikan produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda;
 • memenuhi kewajipan kontrak dan undangundang kami, termasuk pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan antikeganasan, Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan kewajipan undangundang lain. Kami berusaha untuk menjadikan Perkhidmatan kami selamat, terjamin dan patuh, dan pengumpulan dan penggunaan data peribadi dalam hal ini adalah penting untuk usaha ini;
 • menguruskan risiko kami, melaksanakan pemeriksaan kelayakan kredit dan kesolvenan ke atas anda, atau mengesan, menyiasat, mencegah atau membetulkan pelanggaran perjanjian anda dengan kami atau manamana dasar, piawaian industri, garis panduan dan undangundang yang berkenaan; dan
 • sebarang tujuan lain yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi di atas yang perlu atau berkaitan secara langsung dengan hubungan anda dengan kami sebagai Pedagang kami, seperti yang dibenarkan di bawah semua undangundang yang berkenaan.


PENDEDAHAN

Sebagai tambahan kepada pihak yang dinyatakan di bawah “Pendedahan maklumat anda” dalam Pernyataan Privasi di atas, kami juga mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada pengguna akhir dan pelanggan kami.

LAINLAIN

Apabila anda digesa untuk memberikan data peribadi individu lain, seperti pengarah, pemegang saham, atau kakitangan perniagaan saudagar lain kepada kami, anda mesti mendapatkan persetujuan mereka untuk memproses data peribadi mereka oleh kami sebelum pendedahan kepada kami.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perlindungan data peribadi dan amalan privasi Kumpulan Setel dan tentang cara kami memproses data peribadi anda, sila rujuk kepada Pernyataan Privasi di atas.